AI-powered Solutions

ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง

ด้วยการใช้ machine learning ทำให้ Aruba สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและความปลอดภัยได้อย่างกว้างขวาง ความรู้เชิงลึกที่ได้จากการติดตั้งอุปกรณ์ของ Aruba ใช้งานมาแล้วหลายพันแห่ง ทำให้ Aruba และลูกค้ามีข้อได้เปรียบที่โดดเด่น ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ก้าวหน้าผนวกเข้ากับประสบการณ์จากโลกแห่งความเป็นจริง Aruba จึงสามารถนำเสนอโซลูชั่น ด้าน AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและประสบการณ์ของผู้ใช้ให้สูงสุด

ข้อได้เปรียบจากการใช้ AI ของ Aruba

กุญแจสำคัญที่ทำให้แอพพลิเคชั่นปัญญาประดิษฐ์และ machine learning ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่คณิตศาสตร์ - แต่คือความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง และประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจรืงที่จะนำมาใช้ทดสอบโซลูชั่น Aruba มีความโดดเด่นในการนำสิ่งเหล่านี้มารวมกันเพื่อนำเสนอระบบเครือข่ายที่ทำงานโดยอัตโนมัติ และตรวจจับการโจมตีไซเบอร์ที่ก้าวหน้าได้
อ่าน Aruba AI advantage overview (English)

Data + Insights = Amazing Experiences.

จากอาคารอัจฉริยะสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
Aruba ช่วยองค์กรหลายพันแห่งสร้างสรรค์ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุด

AI-powered mobility

Mobile First Architecture ของ Aruba ช่วยให้สามารถนำเสนอประสบการณ์ การใช้ Wi-Fi และอุปกรณ์พกพาแก่ผู้ใช้ที่ดีเยี่ยมได้อย่างไร ? ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ ระบบเครือข่ายและ RF performance ที่มีกว้างขวาง - พร้อมทั้งใช้ machine learning ที่เราป้อนความรู้ให้และมันเรียนรู้เอง
อ่าน Aruba AI-powered mobility solution overview (English)
เรียนรู้เกี่ยวกับ Aruba's Analytics and Service Assurance Solutions (English)

AI Powered Security

การวิเคราะห์พฤติกรรมด้วยการใช้ machine learning ช่วยให้ตรวจพบการโจมตีที่ก้าวหน้าขึ้น ทั้งหลายและตอบโต้ได้ทันทีก่อนที่มันจะสร้างความเสียหาย - ด้วยการใช้ Aruba ClearPass และ IntroSpect ร่วมกันทำหน้าที่ป้องกันภัยการโจมตีได้อย่างไม่มีใครเทียบ ด้วยการใช้การวิเคราะห์เป็นตัวผลักดัน เพื่อต่อสู้กับภัยการโจมตีที่มีความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าขึ้นทุกวัน
ดาว์นโหลด CISO's Guide to AI Based User and Behavior Analytics (English)
อ่าน how ClearPass Device Insight delivers visibility and profiling (English)