ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับช่วยเพิ่มประสบการณ์
การใช้ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยสูง

ด้วยการใช้ machine learning ทำให้ Aruba สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและความปลอดภัยได้อย่างกว้างขวาง ความรู้เชิงลึกที่ได้จากการติดตั้งอุปกรณ์ของ Aruba ใช้งานมาแล้วหลายพันแห่ง ทำให้ Aruba และลูกค้ามีข้อได้เปรียบที่โดดเด่น ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ก้าวหน้าผนวกเข้ากับประสบการณ์จากโลกแห่งความเป็นจริง Aruba จึงสามารถนำเสนอโซลูชั่น ด้าน AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและประสบการณ์ของผู้ใช้ให้สูงสุด