ข่าวสารและกิจกรรมประกาศรางวัลผู้โชคดีที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Atmosphere 21