Aruba CX Switches

ประสิทธิภาพ ขนาด เเละความฉลาดที่องค์กรสมัยใหม่ต้องการ

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ระบบเครือข่ายแบบเก่าอาจทำให้ธุรกิจไม่สามารถปรับตัวได้ทัน อีกทั้งยังไม่รองรับระบบที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น cloud IOT ระบบอัตโนมัติใหม่ๆ และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้น

 • บทนำ
 • Aruba Switches ถูกผลิตมาสำหรับรองรับการใช้งานผ่าน cloud อุปกรณ์เคลื่อนที่ และ IOT โดยมุ่งเน้นถึงการขยายขึ้นของ datacenter เเละสามารถรองรับเทคโนโลยีในอนาคตที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มอย่างมหาศาลของความต้องการใช้งานต่างๆ การจัดการระบบเครือข่ายทั้งหมดจะต้องมีความฉลาด ใช้งานง่าย ควรมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลในตัวเองเพื่อช่วยลดความซับซ้อน เเละลดเวลาการเเก้ไขสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  เทคโนโลยีที่จะช่วยให้การจัดการเครือข่ายฉลาด และรวดเร็วขึ้น

  Icon for cloud-native software

  ความคล่องตัวบนระบบ Cloud (Cloud-Native)

  ด้วยระบบ microservices สร้างให้เกิดระบบเครือข่ายที่สามารถโปรแกรมได้เอง ซึ่งช่วยให้การเชื่อมโยงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้ในเวลา upgrade ก็ยังสามารถเชื่อมต่อได้ไม่สะดุด และยังสามารถเลือก upgrade เฉพาะส่วนได้อีกด้วย
  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cloud-Native
  Icon for unified platform for edge access to data center

  ง่ายกับการใช้งาน ด้วยระบบ Single OS

  ที่พัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งต้นทางและปลายทาง ช่วยให้ IT ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มาก อีกทั้งยังสามารถช่วยให้บริหารจัดการง่าย สามารถควบคุมความเรียบร้อยได้ทั้งระบบ
  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aruba CX 6400 Switches
  Icon for distributed analytics

  การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง

  สามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้ในทันทีแบบ real-time ปัญหาจะถูกแก้ไขก่อนที่ทีม operation จะได้รับแจ้ง รวมถึงก่อนที่ผู้ใช้งานจะได้รับผลกระทบ
  แก้ไข และจัดการปัญหาได้รวดเร็วขึ้นกับระบบ NAE
  Aruba CX 6400 Switch Series
  Module ขนาด 28 Tbps มีความคงทนต่อการใช้งาน เเละสามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง datacenter ได้จากทุกพื้นที่

  Aruba CX 6400 Switch มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ทำให้การเข้าถึงศูนย์กลางของระบบเครือข่าย (core network) การเข้าถึง data center สามารถทำได้จากทุกพื้นที่

  เพื่อให้รองรับเครือข่ายเน็ตเวิร์คหรือความต้องการในอนาคตที่ไม่สามารถคาดเดาได้ รุ่นนี้ถูกสร้างมาด้วย 5 และ 10 slot chassis อเนกประสงค์ ที่สามารถรองรับเครือข่ายความเร็วสูงถึง 100 GbE มี PoE กำลังแรงสูง และมีความฉลาดในการจัดการระบบเครือข่ายที่ซับซ้อนให้มีเสถียรภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

  การออกแบบการใช้งานผ่าน cloud พร้อมกับความสามารถในการโปรแกรมระบบได้อัตโนมัติ (programmability) ทำให้ใช้งานได้ง่าย สามารถตั้งค่าได้ไม่ซับซ้อน รวมไปถึงการป้องกันความผิดพลาดเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเเก้ไขปัญหาได้ทันที ด้วยการวิเคราะห์ระบบได้ด้วยตัวเอง

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  Aruba CX 6300 Switch Series
  Switch ที่มีประสิทธิภาพการในการเข้าถึงสูง และสามารถเชื่อมโยงกันได้

  Aruba CX 6300 Switch มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความยืดหยุ่น สามารถวางรวมกันได้ เหมาะสำหรับการเข้าถึงในระดับองค์กร และความสามารถในการปรับใช้ให้สอดคล้องกัน

  เพื่อให้รองรับเครือข่ายเน็ตเวิร์คหรือความต้องการในอนาคตที่ไม่สามารถคาดเดาได้ รุ่นนี้ถูกสร้างมาสำหรับเน็ตเวิร์คเครือข่ายความเร็วสูง โดยมีโมเดลที่มีพอร์ต SFP+ จำนวน 24 พอร์ต สามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุด 60W PoE และมีความฉลาดในการจัดการระบบเครือข่ายที่ซับซ้อนให้มีเสถียรภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

  การออกแบบการใช้งานผ่าน cloud พร้อมกับความสามารถในการโปรแกรมระบบได้อัตโนมัติ (programmability) ทำให้ใช้งานได้ง่าย สามารถตั้งค่าได้ไม่ซับซ้อน รวมไปถึงการป้องกันความผิดพลาดเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเเก้ไขปัญหาได้ทันที ด้วยการวิเคราะห์ระบบได้ด้วยตัวเอง

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ความตั้งใจในการสร้างนวัตกรรมใหม่่

  ระบบ microservices ที่ถูกสร้างขึ้น จะช่วยให้ระบบเครือข่ายฉลาดขึ้น มีความสามารถในการโปรแกรมได้ ช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ในการจัดการเครือข่ายให้กับผู้ใช้งาน
  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ software ของ Aruba Switch (English)


  Aruba NetEdit for error-free network configuration.

  Empowers IT teams to orchestrate configuration changes across multiple switches using intelligent automation and analytics, ensuring service rollouts are consistent, conformant and error-free.
  Simply deployments with NetEdit (English)