ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง Aruba
Keerti melkote ได้กล่าวไว้
เกี่ยวกับ Aruba ESP

Aruba ESP แพลตฟอร์ม Cloud-Native แรกของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่สร้างขึ้นเพื่อระบบเครือข่ายอัจฉริยะ

มาทำความรู้จักกับ Aruba ESP รับชมVDO เกี่ยวกับ Aruba ESP

แพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอัตโนมัติ (Automation) ในการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นความเข้าใจเชิงลึกที่สามารถนำมาปฏิบัติได้ (Actionable Insights) เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ อีกทั้งมีความสามารถในการ แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Aruba ESP (Aruba Edge Service Platform) แพลตฟอร์มที่ใช้พลังความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นตัวขับเคลื่อน ในรูปแบบ Cloud-Native ที่มีความสามารถในการคาดการณ์และแก้ไขปัญหาที่ระบบเครือข่ายส่วนปลาย (Network Edge) ก่อนที่ปัญหานั้นจะเกิดขึ้น ซึ่งพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ AIOps, Zero Trust network security และ Unified Infrastructure ครอบคลุมทุกระบบเครือข่ายระดับ Campus Network , Data Center รวมถึงสาขาและพนักงานที่ปฏิบัติงานจากระยะไกล (Remote Worker)

Aruba ESP ทำงานได้โดยอัตโนมัติอย่างครบวงจรทั้งหมดในหนึ่งเดียวซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลครอบคลุมทุกโดเมน, รับประกันความพึงพอใจการให้บริการ (SLA), ตรวจสอบความผิดปกติและสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ด้วยตัวเอง ขณะเดียวกันยังสามารถดูแลและรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักซึ่งเชื่อมต่อเข้ามาในระบบเครือข่ายได้อีกด้วย

Aruba ESP : Automated. Unified. Secure.