Aruba IntroSpect

โซลูชัน IntroSpect User and Entity Analytics (UEBA) และ Network Traffic Analysis (NTA) นั้นมีการใช้งาน Machine Learning และ Advanced Analytics ที่ผสานเทคโนโลยี AI เข้าไปเพื่อช่วยให้สามารถตรวจจับ, ตรวจสอบปัญหา และโต้ตอบต่อการโจมตีภายในระบบเครือข่ายที่แอบแฝงและหลบหลีกการตรวจจับด้วยวิธีการอื่นๆ ได้ ก่อนที่การโจมตีเหล่านั้นจะสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจของคุณ

เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน Security ทั้งหมดได้

Entity360 สามารถแสดงถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน Security ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นจะมาจากแหล่งใด, เกิดขึ้นจาอกอุปกรณ์ชนิดใด หรือเป็นเหตุการณ์ประเภทใด อีกทั้งยังมีการแสดงข้อมูลคะแนนความเสี่ยง (Risk Score) ตั้งแต่ 0 - 100 รวมถึงข้อมูลเชิงลึกด้าน Security อย่างครบถ้วนและเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบด้วยตนเองได้ ภายในการคลิกเพียงแค่ครั้งเดียว
ดาวน์โหลดเอกสาร Datasheet (English)
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ UEBA (English)

จัดลำดับความสำคัญให้กับความเสี่ยงในแง่มุมต่างๆ

คะแนนความเสี่ยงที่ถูกคำนวนขึ้นมาจากการใช้ Machien Learning นี้ จะประเมินจากปัจจัยสำคัญที่หลากหลาย เช่น ลำดับและเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการโจมตีที่หลากหลายในแต่ละขั้นตอน ไปจนถึงระยะเวลาตั้งแต่ตรวจจับพบ และปัจจัยทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคะแนนที่ทั้งแม่นยำและระบุถึงภาพรวมนี้ก็จะทำให้นักวิเคราะห์ด้าน Security สามารถจัดลำดับความสำคัญในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ
ดูวิดีโอ (English)

ทำนายถึงความประสงค์ร้ายในเครือข่ายได้ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูล

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ Machine Learning นี้จะสร้างแม่แบบของพฤติกรรมที่ปกติทั้งสำหรับผู้ใช้งานแต่ละคนหรืออุปกรณ์แต่ละชิ้นและแต่ละกลุ่มจากการตรวจสอบพฤติกรรมบนระบบ IT อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันตัวตน, การเข้าถึงระบบต่างๆ จากระยะไกล, การเข้าถึงทรัพยากรที่มีความสำคัญสูงภายในองค์กร และการเชื่อมต่อใช้งานบริการ Cloud โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลเครือข่ายและ Log ที่เกิดขึ้น
เข้าถึงเอกสาร CISCO Guide to UEBA (English)
ดาวน์โหลด Infographic (English)

เห็นข้อมูลของเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทันที

การตรวจจับและสืบสวนเหตุการณ์การโจมตีนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กัน และจะทำให้นักวิเคราะห์นั้นมีข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ทันทีเพื่อให้ทำการสืบสวนเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทีม Security นั้นสามารถทำการคัดแยกเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างดียิ่งขึ้น, ตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบครบถ้วนยิ่งขึ้น และโต้ตอบต่อเหตุการณ์เหล่านั้นได้ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้น
ดูวิดีโอ (English)

ใช้ Aruba ClearPass + IntroSpect เพื่อสร้างโซลูชันด้าน Security ที่ครบวงจร

ผลิตภัณฑ์ด้าน Security ที่ได้รับรางวัลของ Aruba นี้จะทำให้การปกป้องระบบเครือข่ายแบบครบทุกแง่มุมได้ ด้วยการผสาน ClearPass ซึ่งเป็นระบบควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย เข้ากับระบบวิเคราะห์การโจมตีที่ตรวจสอบจากพฤติกรรมเป็นหลักแล้วทำการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ เพื่อให้โซลูชันที่สมบูรณ์นี้สามารถปกป้ององค์กรของคุณจากภัยคุกคามอันตรายได้อย่างรอบด้าน
อ่านภาพรวมของโซลูชั่น (English)
อ่านบล็อกที่เกี่ยวข้อง (English)