Cloud-managed Networking

ได้เวลาคิดต่างเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายของคุณ

ทุกวันนี้องค์กรธุรกิจขนาดกลางมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ใช้แอพพลิเคชั่นบนคลาวด์ อย่างน้อยหนึ่งแอพพลิเคชั่น และองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนมาก ต่างคาดการณ์ว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐาน ในการจัดการธุรกิจของตน จะต้องเป็นคลาวด์ ดังนั้น Cloud-managed networking ที่มักจะให้บริการในรูปแบบของ "as-a-service" จึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว
อ่านภาพรวมของโซลูชั่นระบบเครือข่ายบนคลาวด์ (English)

Cloud-managed networking คืออะไร?

Cloud-managed networking มักจะถูกเรียกโดยทั่วๆ ไป เมื่อกล่าวถึงความสามารถ ในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Wi-Fi, เครือข่ายที่มีสายสัญญาณ และเครือข่าย SD-WAN ที่อยู่ในรูปแบบของบริการผ่านระบบคลาวด์ บริการนี้จะต้องโฮสต์อยู่บนคลาวด์ และดูแลโดย 3rd party มีรูปแบบเก็บค่าบริการเป็นค่าสมาชิก (subscription-based purchase model)
5 เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ Cloud-managed networking (English)

คุณพร้อมสำหรับคลาวด์หรือยัง?

รับขอเสนอพิเศษจาก Aruba ในการซื้อ access points สำหรับระบบเครือข่ายไร้สายของคุณ 3 เครื่อง
และได้รับแถมฟรีอีก 2 เครื่อง
รับขอเสนอพิเศษได้ที่นี่ (English)

รวมศูนย์การควบคุม และการมองเห็นข้อมูลได้ทั้งองค์กร

Cloud-managed networking ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถมองเห็นทุกๆ สถานที่ ในระบบเครือข่าย และรวบรวมข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผน และแก้ปัญหา และสามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า (configuration) ของทุกๆ อุปกรณ์ในระบบจากหน้าจอเดียว โดยไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์สำหรับการบริหารจัดการโดยเฉพาะและไม่ต้องเดินทางไปแก้ปัญหาตามสถานที่
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aruba Central (English)

เพิ่มเติมนวัตกรรมและอัพเดท bug fix ได้แบบเรียลไทม์

ข้อได้เปรียบของ Cloud-managed networking คือผลิตภัณฑ์และกระบวนการอัพเดทผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ทำโดยผู้ให้บริการ คุณสมบัติ (features) และความสามารถในการทำงานใหม่ ๆ (functionality) ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและอัพเดทให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ IT สามารถมุ่งทุมเทการนำเสนอบริการใหม่ ๆ แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการวางแผนหยุดการทำงานของระบบ (downtime) เพื่ออัพเดท

เพิ่มพลังการประมวลผลได้ตามต้องการ

การบริการผ่านคลาวด์ ทำให้ความสามารถในการประมวลผล และระบบการจัดเก็บข้อมูลมีไม่จำกัด จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับนำมาใช้กับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า อย่างเช่นโซลูชั่นการวิเคราะห์ที่ใช้ AI/ML รูปแบบการจ่ายค่าบริการแบบสมาชิกยิ่งทำให้ง่ายสำหรับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ โดยไม่ถูกจำกัดด้วยทรัพยากรและค่าใช้จ่ายอีกต่อไป