COVID-19 Response

เรียนท่านลูกค้าและ Partner ทุกท่าน

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 ทาง Aruba ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ ของพนักงาน ลูกค้า partner และทุกคนในสังคมที่เราทำธุรกิจด้วย เราเชื่อว่านี่คือความรับผิดชอบหลักของ Aruba

Our Employees

เราเห็นพนักงานทุกคนเป็นเหมือนครอบครัว เราจึงแนะนำให้พนักงานทุกคนของเรา ในทุกประเทศ ทำงานจากที่บ้าน โดยสำนักงานใหญ่ของ Aruba และ HPE และในพื้นที่เสี่ยงทั่วโลก ได้ทำการปิดชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

Our Customer and Partners

Aruba อยากให้ท่านได้ไว้วางใจว่า Aruba ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจในทุกแผนกรวมถึง ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค TAC และ R&D ซึ่งมีความพร้อมอย่างยิ่ง ในการทำงานจากนอกสถานที่ เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าของ Aruba จะได้รับการบริการ อย่างรวดเร็วและสบาย ดังเช่นที่เป็นตลอดมา

เรายังคงติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของเราเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถ รองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการขนส่งเพื่อเร่งการจัดส่งสินค้า ให้ถือลูกค้าของเราอย่างเร็วที่สุด

Our Community

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุน ชุมชนและสังคมของเรา ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ ทาง HPE บริษัทแม่ของเราจึงได้เปิดโอกาสเพื่อให้สมาชิกของ HPE ได้มีโอกาสในการบริจาคเงิน เพื่อช่วยบรรเทากับสถานณ์ COVID-19 ทั่วโลก ให้กับองค์การอนามัยโลก และการบริจาคนี้ก็จะสนับสนุน UNICEF ในการให้บริการที่จำเป็นหลายด้าน เช่น การศึกษาต่อยอดทางการแพทย์ การอยู่ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของสังคม

โดย HPE จะสมทบเงินบริจาค เป็นจำนวน 1 เท่าของเงินบริจาคทั้งหมด

Aruba ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่าง เพื่อบรรเทาผลกระทบของวิกฤตครั้งนี้
สำหรับพนักงาน ลูกค้า และ partners ของเราทุกคน