Instant On

โอกาสครั้งใหญ่สำหรับระบบ Wi-Fi ภายในธุรกิจขนาดเล็ก

Aruba Instant On คือระบบ Wi-Fi ที่ธุรกิจขนาดเล็กรอคอยมาโดยตลอด ทั้งเร็ว ง่าย และมั่นคงปลอดภัย
มาร่วมค้นหาว่า Instant On จะสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับธุรกิจและลูกค้าของคุณได้อย่างไรบ้าง

รู้จักกับ Instant On

Aruba Instant On เป็นเทคโนโลยีที่จะมาพลิกโฉมวงการ มาเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีใน Wi-Fi ระดับองค์กรนั้นจะถูกนำมาใช้งานในระบบ Wi-Fi ของธุรกิจขนาดเล็กได้อย่างไร
รับชมวีดีโอ (English)

Aruba Instant On สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เรียนรู้รายละเอียดว่าจะนำ Aruba Instant On ไปใช้ในธุรกิจของคุณเพื่อให้บริการ Wi-Fi ประสิทธิภาพสูงที่ซึ่งแทบไม่ต้องมีการดูแลรักษาได้อย่างไร
รับชมภาพรวมของโซลูชั่น (English)

ติดตั้งระบบเครือข่ายในธุรกิจขนาดเล็กได้ภายใน 3 ขั้นตอน

Aruba Instant On สามารถเชื่อมต่อคุณ และลูกค้าของคุณ สู่โลกออนไลน์ได้ทันที ด้วยความง่ายระดับที่สามารถตั้งค่าเพียงครั้งเดียว และใช้งานได้ตลอดไป

มาดูกันว่าจะง่ายเพียงใด

รับชม Infographic (English)