ขยายสาขาได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วย
Aruba Software Defined Branch

Aruba SD-Branch เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขา ส่งมอบประสบการณ์การใช้งานเครือข่ายในสาขาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถขยายการให้บริการเครือข่ายออกไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีการเชื่อมต่อแบบบูรณาการ พร้อมทั้งมีความปลอดภัยที่ดีที่สุดเหนือคู่แข่ง ทำให้องค์กรธุรกิจค้าปลีก โรงแรม และโรงพยาบาล สามารถบริการจัดการ SD-WAN, WLAN, LAN และกำหนดให้ใช้ policy เดียวกันได้ผ่านคลาวด์ไปยังพันกว่าสาขา

อ่าน executive blog (English)

บริหารจัดการและสร้างความปลอดภัยให้สำนักงานสาขา
ที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นผ่านคลาวด์

เรียนรู้สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านไอที่ทั้งหลายจำเป้นต้องนำมาพิจารณาโดย Jim Metzler

อ่านเอกสารเชิงลึก (English)