Aruba UXI ระบบ Network Monitoring แบบใหม่ ที่ไม่ได้ติดตามแค่ค่า Ping แต่รู้ได้ถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งานเครือข่าย

User Experience Monitoring คืออะไร?
ดีกว่า Network Monitoring แบบเดิมอย่างไร

ในอดีตนั้นโจทย์ของผู้ดูแลระบบเครือข่ายอาจมีเพียงแค่การทำให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อเครือข่ายและใช้งานได้ แต่ปัจจุบันโจทย์นี้กลับไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้นต้องตอบคำถามผู้ใช้งานให้ได้ด้วยว่า “ทำไมถึงใช้งานแอปไม่ได้?” หรือ “ทำไมระบบถึงช้า?” ซึ่งบางครั้งระบบที่ผู้ใช้งานต้องการใช้นั้น อาจไม่ได้มีเพียงแค่ Server ที่อยู่ภายในองค์กร แต่ยังรวมถึงบริการ Cloud ที่อยู่ภายนอกองค์กรด้วย

User Experience หรือ Aruba UXI คือโซลูชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อพลิกโฉมการทำ Network Monitoring และ IT Monitoring แบบเดิมๆ ที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์ของผู้ดูแลระบบแต่ไม่ได้ใส่ใจประสบการณ์ของผู้ใช้งาน มาสู่การทำ User Experience Monitoring ที่มุ่งเน้นเรื่องการตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ ในมุมประสบการณ์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับโดยตรง พร้อมข้อมูลวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างละเอียด ด้วยการผสานเทคโนโลยี Sensor, Cloud และ AI เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว

ทำไมระบบ Network Monitoring แบบเดิมถึงไม่ตอบโจทย์ต่อธุรกิจในทุกวันนี้อีกต่อไป?

ที่ผ่านมานั้นระบบ Network Monitoring หรือ IT Monitoring มักถูกออกแบบพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าระบบเครือข่ายหรือระบบ IT ปลายทางนั้นยังคงทำงานได้อยู่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ถึงแม้ระบบเหล่านั้นจะทำงานได้ แต่ผู้ใช้งานอาจไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบนั้นๆ ได้ หรือเชื่อมต่อได้ในประสิทธิภาพระดับที่ไม่พึงพอใจ ซึ่งก็ส่งผลให้ในมุมของผู้ดูแลระบบ IT ระบบนั้นทำงานปกติ แต่ผู้ใช้งานกลับไม่สามารถใช้งานได้จริง

นอกจากนี้ ด้วยการวิวัฒนาการของเทคโนโลยี Cloud และแนวโน้มของการทำงานแบบ Remote Working ทำให้นอกจากผู้ใช้งานจะสามารถทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาแล้ว ระบบ Application สำคัญของธุรกิจเองนั้นก็อาจไม่ได้อยู่เพียงแค่ภายใน Data Center ขององค์กรเท่านั้น แต่อาจเป็นบริการ Cloud ที่หลากหลาย

คำถามสำคัญของผู้ดูแลระบบเครือข่ายในทุกวันนี้ก็คือ “เราจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้ใช้งานจะสามารถเชื่อมต่อใช้งานไปยังระบบ Application ที่จำเป็นต่อการทำงานได้ไม่ว่าจะเชื่อมต่อเครือข่ายจากที่ใด?”, “หากมีปัญหาในการใช้งาน Application เกิดขึ้น ผู้ดูแลระบบจะสามารถตรวจสอบแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ได้รวดเร็วที่สุดได้อย่างไร?” และ “จะปรับปรุงระบบเครือข่ายหรือ Application อย่างไรเพื่อให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานนั้นดีอยู่เสมอ?”

Aruba User Experience Insight (Aruba UXI): ยกระดับระบบ IT Monitoring สู่ User Experience Monitoring

Aruba UXI นั้นย่อมาจากชื่อเต็มคือ Aruba User Experience Insight เป็นโซลูชันในการทำ User Experience Monitoring ใหม่ล่าสุดจาก Aruba ที่ทำงานโดยมีแนวทางดังนี้

  1. ผู้ดูแลระบบทำการติดตั้ง Aruba UXI Sensor ภายในระบบเครือข่ายภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรตามความเหมาะสม ให้ Sensor นี้เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ใช้งาน
  2. ผู้ดูแลระบบทำการตั้งค่าบนบริการ Cloud Dashboard เพื่อเพิ่ม Sensor ดังกล่าวเข้าไปในระบบ และทำการกำหนดค่าให้ Sensor นี้ทำการจำลองตนเป็นผู้ใช้งาน ตั้งแต่การเชื่อมต่อเครือข่าย, การยืนยันตัวตน, การเชื่อมต่อไปยัง Application ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานและทำการ Login เข้าไปยังระบบนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบยังคงทำงานได้
  3. AI บน Cloud ของ Aruba UXI จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาก Sensor เพื่อทำการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงของการเชื่อมต่อใช้งาน และเชิงประสิทธิภาพ และสรุปสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นเอาไว้เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทำการแก้ไขได้โดยง่าย
  4. ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบประสบการณ์ของผู้ใช้งานผ่านบริการ Cloud และรับการแจ้งเตือนแบบ Real-Time ทันทีที่เกิดปัญหาขึ้นในระดับใดๆ ที่จะส่งผลให้ Sensor ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายหรือใช้งาน Application ได้

จะเห็นได้ว่าจุดต่างสำคัญหนึ่งของ Aruba UXI คือการให้ Sensor ตรวจสอบตั้งแต่การเชื่อมต่อเครือข่ายในระบบเครือข่ายเดียวกับที่ผู้ใช้งานใช้งานอยู่จริง ต่างจากระบบ Network Monitoring เดิมๆ ที่มักอาศัยการตั้ง Server ภายใน Data Center หรือใช้บริการ Cloud ตรวจสอบไปยังระบบเครือข่ายหรือ Application ต่างๆ ซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่ผู้ใช้งานนั้นต้องเผชิญในการใช้งานจริง

แนวทางนี้ทำให้ผู้ดูแลระบบนั้นได้เห็นปัญหาในการใช้งานจริงในเชิงลึกที่มากขึ้น เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อเครือข่ายในบางพื้นที่, ปัญหาในการยืนยันตัวตนเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งผ่าน Wi-Fi และ LAN, ปัญหาในการเชื่อมต่อจากเครือข่ายในแต่ละส่วนไปยัง Application แต่ละระบบ ไปจนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในฝั่ง Application จริงๆ เช่น ระบบอาจไม่ล่มแต่ไม่สามารถ Login เข้าไปใช้งานได้ เป็นต้น

ตรวจสอบประสบการณ์ผ่าน Cloud ใช้งานง่ายแม้ธุรกิจมีหลายสาขา

ด้วยระบบ Cloud Dashboard ของ Aruba UXI นี้ ทำให้การนำ Aruba UXI Sensor จำนวนมากไปติดตั้งใช้งานในหลายสาขาหรือแม้แต่ที่บ้านของผู้บริหารหรือพนักงานคนสำคัญนั้น ก็ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบติดตามประสบการณ์การใช้งานเครือข่ายและ Application ของผู้ใช้งานจริงได้อยู่ตลอดจากหน้าจอเดียว และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ติดตั้งประจำที่ก็ได้ หรือจะย้ายจุดติดตั้งเพื่อแก้ปัญหาเป็นครั้งๆ ก็ได้

Aruba UXI ออกแบบมาให้ก้ามข้ามข้อจำกัดด้านการใช้งาน ดังนั้น Sensor หนึ่งชุดจึงไม่จำเป็นต้องทำงานประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่แบบตายตัว ผู้ดูแลระบบจึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น

  1. สำหรับธุรกิจอย่างห้างสรรพสินค้า, สนามบิน หรือโรงแรมที่ต้องการส่งมอบประสบการณ์การเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ดีให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ ก็อาจมีการติดตั้ง Sensor ให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญและทำงานอยู่ตลอด 24×7 เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของการให้บริการ
  2. สำหรับธุรกิจองค์กรที่มีหลายสาขาหรือมีอาคารหลายแห่ง ก็อาจติดตั้ง Sensor เพียงแค่สาขาละ 1 ชุดหรืออาคารละ 1 ชุด เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเครื่อข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างสาขาหรืออาคารนั้นจะทำงานได้อย่างถูกต้อง และหากเกิดปัญหาในพื้นที่เฉพาะจุดใด ก็สามารถย้ายตำแหน่ง Sensor ในพื้นที่นั้นๆ ให้ไปเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยวิธีการเดียวกับผู้ใช้งานที่แจ้งปัญหา และทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแม่นยำที่สุด
  3. สำหรับธุรกิจองค์กรทั่วไป อาจมีการติดตั้ง Sensor ประจำในพื้นที่สำคัญ เช่น ห้องที่มีพนักงานจำนวนมากนั่งทำงานร่วมกัน, ห้องประชุมขนาดใหญ่ หรือห้องของผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของการใช้งานเครือข่ายและ Application ในแต่ละพื้นที่ และย้ายจุดติดตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณีในบางครั้งได้ตามต้องการ
  4. สำหรับผู้ให้บริการ Cloud หรือ SaaS ก็อาจใช้ Sensor ในการช่วยตรวจสอบการทำงานของบริการของตนเองผ่านระบบ Internet ของผู้ให้บริการหลากหลายราย เพื่อตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งในเชิงของการใช้งานและคุณภาพของสัญญาณ
  5. สำหรับระบบเครือข่ายที่มี Edge Computing กระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง ก็อาจใช้ Aruba UXI เป็นอีกเครื่องมือในการติดตั้งคุณภาพของการเชื่อมต่อเครือข่ายและการรับส่งข้อมูลกับบริการ Cloud ในแต่ละพื้นที่ได้

ตรวจสอบและแจ้งเตือนปัญหาที่เกิดขึ้นได้ แม้ระบบเครือข่ายจะล่ม หรือไฟจะดับ

Aruba UXI Sensor นี้ถูกออกแบบมาด้วยความคิดรอบคอบ ด้วยการเสริมการเชื่อมต่อเครือข่าย 3G/LTE เผื่อกรณีที่ระบบเครือข่ายในพื้นที่นั้นๆ จะไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Cloud Dashboard ได้ จะได้ยังคงมีเครือข่ายสำรองในการส่งข้อมูลปัญหากลับไปยังระบบส่วนกลางได้

นอกจากนี้ สำหรับกรณีที่เกิดเหตุไฟดับในพื้นที่นั้นๆ Aruba UXI Sensor ก็มี Battery สำรองภายในตัวอยู่ ทำให้เมื่อเกิดเหตุไฟดับแล้ว Aruba UXI ก็ยังคงสามารถทำงานต่อไปได้ และส่งข้อมูลเหตุการณ์ไฟดับครั้งนี้กลับไปยังระบบ Cloud Dashboard ผ่านเครือข่าย 3G/LTE ได้ด้วยเช่นกัน